Viimane võimalus registreerida! Pikendasime mentorprogrammi "Creative Bloom" kandideerimise tähtaega!

27.05.2024


Projekt: "Creative Bloom" loomemajanduse mentorprogramm loovatele naistele.


Projekti eesmärk: Loomemajanduse mentorprogramm "Creative Bloom" on mõeldud naistele vanuses 40+.

Programm panustab Ida-Virumaa naiste ettevõtlikkusse ja suurendab piirkonna loomemajanduses ettevõtlust. Piiriülene koostöö toimub Läti partneriga, kellega viiakse projekt ellu ning arendatakse loomemajanduse valdkonda.

Projekti sihtrühm: Ida-Virumaal elavad naised, vanuses 40+. Osalejateks võivad olla eraisikud (eelistatult) või naised, kes on hiljuti loonud mõne organisatsiooni (nt MTÜ, OÜ, FIE).

Projekti sisu: kõik mentorprogrammi tegevused toimuvad ajavahemikul august 2024 kuni oktoober 2025.

Kogu programm on väga mitmekesine, sisaldades:

- mentorklubi kohtumisi (kokku 6)

- kaks 2- päevast koolitust (tootearendus ja teenusearendus)

- kahepäevane õppereis Lätis

- kahepäevane õppereis Eestis

Ootame mentorprogrammist osa võtma aktiivseid naisi, kes juba praegu loomevaldkonnas eraisikuna hobi korras midagi teevad, meisterdavad või loovad. Kõige suurem kasu programmist on siis, kui osaleja on avatud meelega, valmis vastu võtma uusi väljakutseid, on valmis kuulama mentorit, esitab küsimusi, mõtleb kaasa ja on igal kohtumisel kohal.

Mentorprogrammi läbinud naised suurendavad oma teadmisi ettevõtlusest, saavad rahvusvahelisi kogemusi ja uusi kontakte, laiendavad oma silmaringi ja mis peamine, terve programmi jooksul mentortuge meie suurepärastelt mentoritelt. Lisaks saavad julgustust ja tuge oma ettevõtte asutamiseks ning selle käivitamiseks.

Osaleja peab olema valmis hiljemalt programmi lõpuks avama oma ettevõtte ja võtma osa kõikidest programmi üritustest vähemalt 80% ulatuses.

Projekti fookuses on piirkonna loomemajandussektori arendamine. Selle projektiga suureneb maakonnas loometegijate arv, meil on tugevad meistrid ja spetsialistid, meil on rohkem naisettevõtjaid ja meie maakonna ettevõtlus on mitmekesisem.

Mentorprogramm toimub eesti keeles, osaliselt kasutame ka inglise keelt (seda eelkõige siis, kui suhtleme Läti partneriga, nt vahetame infot, kogemusi jne). Programmi raames me ei paku tõlget.

Peamiselt toimuvad projekti tegevused ja üritused Jõhvis ning selle lähiümbruses.


NB!!! Viimane võimalus registreerida! Pikendasime mentorprogrammi kandideerimise tähtaega. Registreerimine on avatud kuni 23.juunini (k.a).

Kandideerimine mentorprogrammi on LÕPPENUD!


Kontakt: Kersti Liiva, loomemajanduse projektijuht, e-post: kersti.liiva@ivek.ee, tel 5158929

Projekti partner: mentorprogramm viiakse ellu koostöös Läti partneriga Vidzeme Entrepreneurship Centre

Projekti tegevuste ellu viimist kaasrahastab Euroopa Liit, INTERREG Kesk-Läänemere programm, projekt nr CB0500277 ja toetab Kultuuriministeerium.